نتایج فارکس

usdcad از جفت ارزهایی هست که ساعتی پیش توسط اندیکاتور هشداردهنده سیگنال آراد برای خرید پیشنهاد گردید.

این سیگنال خرید اگر چه تمام شرایط در توضیحات اندیکاتور هشداردهنده را ندارد یعنی در نزدیک خط حمایت پایین نیست اما چون سه شرط دیگر را داراست به احتمال زیاد از نگاه تحلیل تکنیکال در حد 95درصد سود تا 6 درصدی را تجربه می کند.

usdcad
سیگنال متوسط خرید

از این رو در روزهای اتی نتایج بعدی درج خواهند شد.

همانطور که شب قبل بیان شد این سیگنال همه شرایط را نداشت با اینحال گفته شد به احتمال 85 درصد به سود حداقلی 6 درصد خواهد رسید.

حال بعد از چند ساعت نتایج را در تصویر زیر مشاهده نمایید هر چند هنوز سیگنال خروج صادر نشده است اما هدف ما سود حداقلی بود که رسید.

تحلیل تکتیکال
سود حداقلی نماد

بعد از سود حداقلی مجددا اندیکاتور سیگنال یاب هشدار فروش صادر کرد

سیگنال یاب
هشدار فروش

با توجه به شرایط درج شده در توصیحات یک سیگنال قوی ایی نیست اما به احتمال 85 درصد به سود 6 درصدی می رسد از این رو در ساعات بعد مشخص می گردد.

تصویر زیر درصد سود سیگنال سل بالا را نشان می دهد با اینکه سیگنال قوی نبود اما چون در جهت روند بود ضعف وجود سیگنال سل در نزدیک خط مقاومت را می پوشاند

سیگنال سل
بازدهی در چند ساعت

audusd

در دو روز گذشته امروز سومین معامله با استفاده از هشدارهای سل اندیکاتور سیگنال یاب انجام شد.

سیگنال سودده

چنانکه در تصویر واضح هست این معاملات در حساب واقعی انجام شدند و هر سه اردر در سود بسته شدند.

xptusd

برای این جفت ارز امروز یک معامله بر حسب پیشنهاد اندیکاتور باز شد که در سود مورد نظر بسته شد.

اگر چه در نسخه جدید شاخص های کانال حمایت و مقاومت و ترسیم خودکار فیبوناچی بعنوان مکمل اضافه شده اند اما هشدارها از چنان اعتباری برخوردارند که نیازی به کمترین تحلیلی نیست و صرفا با مشاهده فلش ها می توان با اطمینان وارد شد.

بعبارتی این اندیکاتور کاربر را از هر گونه تحلیل و یا اندیکاتور دیگر بی نیاز می کند.

و دقت این سیگنال ها باعث گردیده تا امروز حداقل 13 کاربر فقط با سود ناشی از سیگنال های نسخه تستی اندیکاتور را تهیه نمایند.