سبد هفتگی

در زیر تصاویر مربوط به پیشنهادات اولیه برنامه سیگنال یاب را مشاهده می نمایید

این نمادها پیشنهاد اولیه هستند که برای اطمینان می توان تحلیل بیشتری روی انها انجام داد با این حال جهت تست می توانید وضعیت سود و زیان پیشنهادات را در د هفته بعد یعنی در تاریخ 2 اذر ماه مقابسه نمود.

اما چون سیستم شرایط پیچیده ای را برای سیگنال دهی مدنظر دارد انتظار می رود همه نمادها به احتمال 97 درصد سود 6 درصدی را تجربه نمایند.

نتایج فارکس

usdcad از جفت ارزهایی هست که ساعتی پیش توسط اندیکاتور هشداردهنده سیگنال آراد برای خرید پیشنهاد گردید.

این سیگنال خرید اگر چه تمام شرایط در توضیحات اندیکاتور هشداردهنده را ندارد یعنی در نزدیک خط حمایت پایین نیست اما چون سه شرط دیگر را داراست به احتمال زیاد از نگاه تحلیل تکنیکال در حد 95درصد سود تا 6 درصدی را تجربه می کند.

usdcad
سیگنال متوسط خرید

از این رو در روزهای اتی نتایج بعدی درج خواهند شد.

همانطور که شب قبل بیان شد این سیگنال همه شرایط را نداشت با اینحال گفته شد به احتمال 85 درصد به سود حداقلی 6 درصد خواهد رسید.

حال بعد از چند ساعت نتایج را در تصویر زیر مشاهده نمایید هر چند هنوز سیگنال خروج صادر نشده است اما هدف ما سود حداقلی بود که رسید.

تحلیل تکتیکال
سود حداقلی نماد

بعد از سود حداقلی مجددا اندیکاتور سیگنال یاب هشدار فروش صادر کرد

سیگنال یاب
هشدار فروش

با توجه به شرایط درج شده در توصیحات یک سیگنال قوی ایی نیست اما به احتمال 85 درصد به سود 6 درصدی می رسد از این رو در ساعات بعد مشخص می گردد.

تصویر زیر درصد سود سیگنال سل بالا را نشان می دهد با اینکه سیگنال قوی نبود اما چون در جهت روند بود ضعف وجود سیگنال سل در نزدیک خط مقاومت را می پوشاند

سیگنال سل
بازدهی در چند ساعت

audusd

در دو روز گذشته امروز سومین معامله با استفاده از هشدارهای سل اندیکاتور سیگنال یاب انجام شد.

سیگنال سودده

چنانکه در تصویر واضح هست این معاملات در حساب واقعی انجام شدند و هر سه اردر در سود بسته شدند.

xptusd

برای این جفت ارز امروز یک معامله بر حسب پیشنهاد اندیکاتور باز شد که در سود مورد نظر بسته شد.

اگر چه در نسخه جدید شاخص های کانال حمایت و مقاومت و ترسیم خودکار فیبوناچی بعنوان مکمل اضافه شده اند اما هشدارها از چنان اعتباری برخوردارند که نیازی به کمترین تحلیلی نیست و صرفا با مشاهده فلش ها می توان با اطمینان وارد شد.

بعبارتی این اندیکاتور کاربر را از هر گونه تحلیل و یا اندیکاتور دیگر بی نیاز می کند.

و دقت این سیگنال ها باعث گردیده تا امروز حداقل 13 کاربر فقط با سود ناشی از سیگنال های نسخه تستی اندیکاتور را تهیه نمایند.

نتایج بورس ایران

نتایج بورس ایران

توجه: تعداد نمادهایی که سیستم برای انها هشدار بای و سل ظاهر می کند خیلی زیاد می باشد و فقط برای اشنایی چند مورد در زیر معرفی شده است. و بهتر است کاربر نسخه تستی را دانلود و از ان استفاده نماید. بعد از اتمام مهلت تست اندیکاتور روی چارت اجرا نخواهد شد.

سیگنال نماد شستا یکی از نمادهایی هست که چند روز قبل سیگنال بای توسط سیستم اندیکاتور سیگنال یاب صادر شد .

برای آزمودن سیستم و اطمینان کاربران نتایج برخی از نمادها تا حد فرصت ممکن در سایت درج می شوند دلیل آن اینست که بدلیل برخی پارامترها بک تست برای این سیستم مورد تایید نمی باشد.

شستا
سیگنال ضعیف برای شستا

حال به بررسی نوع سیگنال می پردازیم

این از نظر توضیحات داده شده در قسمت توضیحات محصول یک سیگنال ضعیف می باشد جرا که دو شرط اصلی را ندارد

یکی اینکه در نزدیک خط حمایت پایین کانال نیست .

دوم اینکه اندیکاتور پایین به بالای صفر عبور نکرده است

و همچنین واگرایی مهمی با خط نقطه چین و قیمت و یا قیمت با اندیکاتور پایین وجود ندارد

اما بعمد این مورد انتخاب گردید چون هنوز احتمال 85 درصد به سود حداقلی 6 درصدی خواهد رسید از این رو نتایج در دو هفته اتی محددا درج خواهند شد.

نماد سپاها

این نماد روز چهارشنبه هشدار خرید داد که امروز مطابق پیش بینی با افزایش قیمت بسته شد.

نسخه جدید سیگنال یاب از هر لحاظ سیگنال ها را بررسی می کند و نیاز به کنترل خاصی ندارند با اینحال اندیکاتورهای کمکی به سیستم افزوده شده اند

سیگنال
هشدار بای سپاها

مطابق اندیکاتور فیبوناچی سیستم انتظار می رود قیمت تا محدوده 9880 ریال افزایش یابد با اینحال چنانچه شرایط عرضه و تقاضا مناسب نباشد سیستم هشدار سل ظاهر خواهد کرد و گرنه هدف بعدی 1140 ریال می باشد که انجا محدوده اشباع می باشد

برای اطمینان از کارایی برنامه علاوه بر نسخه تستی می توانید بعد از یک هفته از تاریخ 15 مهر مجددا قیمت را مشاهده نمایید.

نماد غزر

اندیکاتور سیگنال یاب روز چهارشنبه قبل برای این نماد نیز هشدار روی پنجره و چارت ظاهر کرد که امروز بعد از یک روز کاری با افزایش قیمت مواجه بود.

برای اطمینان هفته بعد مجددا قیمت بررسی شود

نماد آریا

این نماد بعد از 4روز کاری به هدف خود رسید با اینحال هنوز سیستم هشدار خروج صادر نکرده است هر چند تاکید ما برای کاهش ریسک این است که بعد از خرید در سود 6 درصد از سهم خارج شوید با اینحال نسخه جدید دقتی در حد 99درصد دارد و می توان با اطمینان با هشدار بای وارد و با هشدار سل خارج شدو

نماد شستا

نماد شستا که تصویر روز اول ظاهر شدن سیگنال بعنوان سیگنال ضعیف در بالای صفحه وجود دارد البته بعد از بروز رسانی برنامه جهت حذف سیگنال های ضعیف سیگنال قوی در روزهای بعد ظاهر گردید که امروزبه سود مورد نظر رسیده اما هنوز سل ظاهر نشده است.

کاربران عزیز با اشتراک ماهیانه 300 تومان تمام هشدارها را در ایمیل دریافت و می توانند با گوشی در محل کار خریداری نمایند.

البته سیستم باید روشن باشد که می توان با تغییر تنظیمات سیستم و متاتریدر را بصورت خودکار روشن نمود.

The best signal finder indicator

The best signal finder indicator

The best signal finder indicator for automatic analysis is the share of will indicator.

Most professional traders use the following ten indicators to analyze the market.
In addition to using artificial intelligence, the signal finder indicator also uses all ten of the following indicators for a more complete analysis.
This means that with this indicator, not only do you not need the knowledge of technical analysis, but with one click, you will see the buy and sell signal.
Get a test version

Question: After testing the signal finder indicator, where can we get the original version?
Answer: Just send us a message on WhatsApp.
WhatsApp number: +989177898142
Question: Is the indicator suitable for all currency pairs?
Answer: As you know, the price of each currency pair behaves differently, but this indicator, because it uses artificial intelligence, is effective for the symbols of all domestic and foreign markets and Forex, but it is recommended only for symbols and currency pairs that have previous signals. Use up to 90% accuracy.
Question: Is it possible to buy in Pakistani rupees?
Answer: Yes, we give you the card number in Pakistan and it is also possible to buy with Top Change, Web money, Perfect Money.

10 trading indicators every trader should know


Using trading indicators is part of any technical trader’s strategy. Paired with the right risk management tools, it could help you gain more insight into price trends. Let’s explore 10 of the best trading indicators

Trading indicators explained

Whether you’re interested in forex tradingcommodities trading or share trading, it can be helpful to use technical analysis as part of your strategy – and this includes studying various trading indicators. Trading indicators are mathematical calculations, which are plotted as lines on a price chart and can help traders identify certain signals and trends within the market.

There are different types of trading indicator, including leading indicators and lagging indicators. A leading indicator is a forecast signal that predicts future price movements, while a lagging indicator looks at past trends and indicates momentum.

Best trading indicators

You can use your knowledge and risk appetite as a measure to decide which of these trading indicators best suit your strategy. Note that the indicators listed here are not ranked, but they are some of the most popular choices for retail traders.

Moving average (MA)

The MA – or ‘simple moving average’ (SMA) – is an indicator used to identify the direction of a current price trend, without the interference of shorter-term price spikes. The MA indicator combines price points of a financial instrument over a specified time frame and divides it by the number of data points to present a single trend line.

The data used depends on the length of the MA. For example, a 200-day MA requires 200 days of data. By using the MA indicator, you can study levels of support and resistance and see previous price action (the history of the market). This means you can also determine possible future patterns.

Trading indicator - moving average

Exponential moving average (EMA)

EMA is another form of moving average. Unlike the SMA, it places a greater weight on recent data points, making data more responsive to new information. When used with other indicators, EMAs can help traders confirm significant market moves and gauge their legitimacy.

The most popular exponential moving averages are 12- and 26-day EMAs for short-term averages, whereas the 50- and 200-day EMAs are used as long-term trend indicators.

Trading indicator - exponential moving average

Stochastic oscillator

A stochastic oscillator is an indicator that compares a specific closing price of an asset to a range of its prices over time – showing momentum and trend strength. It uses a scale of 0 to 100. A reading below 20 generally represents an oversold market and a reading above 80 an overbought market. However, if a strong trend is present, a correction or rally will not necessarily ensue.Trading indicator - stochastic oscillator

Moving average convergence divergence (MACD)

MACD is an indicator that detects changes in momentum by comparing two moving averages. It can help traders identify possible buy and sell opportunities around support and resistance levels.

‘Convergence’ means that two moving averages are coming together, while ‘divergence’ means that they’re moving away from each other. If moving averages are converging, it means momentum is decreasing, whereas if the moving averages are diverging, momentum is increasing.

Trading indicator - moving average convergence divergence

Bollinger bands

A Bollinger band is an indicator that provides a range within which the price of an asset typically trades. The width of the band increases and decreases to reflect recent volatility. The closer the bands are to each other – or the ‘narrower’ they are – the lower the perceived volatility of the financial instrument. The wider the bands, the higher the perceived volatility.

Bollinger bands are useful for recognising when an asset is trading outside of its usual levels, and are used mostly as a method to predict long-term price movements. When a price continually moves outside the upper parameters of the band, it could be overbought, and when it moves below the lower band, it could be oversold.

Trading indicator - bollinger bands

Relative strength index (RSI)

RSI is mostly used to help traders identify momentum, market conditions and warning signals for dangerous price movements. RSI is expressed as a figure between 0 and 100. An asset around the 70 level is often considered overbought, while an asset at or near 30 is often considered oversold.

An overbought signal suggests that short-term gains may be reaching a point of maturity and assets may be in for a price correction. In contrast, an oversold signal could mean that short-term declines are reaching maturity and assets may be in for a rally.

Trading indicator - relative strength index

Fibonacci retracement

Fibonacci retracement is an indicator that can pinpoint the degree to which a market will move against its current trend. A retracement is when the market experiences a temporary dip – it is also known as a pullback.

Traders who think the market is about to make a move often use Fibonacci retracement to confirm this. This is because it helps to identify possible levels of support and resistance, which could indicate an upward or downward trend. Because traders can identify levels of support and resistance with this indicator, it can help them decide where to apply stops and limits, or when to open and close their positions.

Trading indicator - fibonacci retracement

Ichimoku cloud

The Ichimoku Cloud, like many other technical indicators, identifies support and resistance levels. However, it also estimates price momentum and provides traders with signals to help them with their decision-making. The translation of ‘Ichimoku’ is ‘one-look equilibrium chart’ – which is exactly why this indicator is used by traders who need a lot of information from one chart.

In a nutshell, it identifies market trends, showing current support and resistance levels, and also forecasting future levels.

Trading indicator - ichimoku cloud

Standard deviation

Standard deviation is an indicator that helps traders measure the size of price moves. Consequently, they can identify how likely volatility is to affect the price in the future. It cannot predict whether the price will go up or down, only that it will be affected by volatility.

Standard deviation compares current price movements to historical price movements. Many traders believe that big price moves follow small price moves, and small price moves follow big price moves.

Trading indicator - standard deviation

Average directional index (ADX)

The ADX illustrates the strength of a price trend. It works on a scale of 0 to 100, where a reading of more than 25 is considered a strong trend, and a number below 25 is considered a drift. Traders can use this information to gather whether an upward or downward trend is likely to continue.

ADX is normally based on a moving average of the price range over 14 days, depending on the frequency that traders prefer. Note that ADX never shows how a price trend might develop, it simply indicates the strength of the trend. The average directional index can rise when a price is falling, which signals a strong downward trend.

Trading indicator - average directional index

What you need to know before using trading indicators

The first rule of using trading indicators is that you should never use an indicator in isolation or use too many indicators at once. Focus on a few that you think are best suited to what you’re trying to achieve. You should also use technical indicators alongside your own assessment of the movements of an asset’s price over time (the ‘price action’).

It’s important to remember that you have to confirm a signal in some way. If you’re getting a ‘buy’ signal from an indicator and a ‘sell’ signal from the price action, you need to use different indicators, or different time frames until your signals are confirmed.

Another thing to keep in mind is that you must never lose sight of your trading plan. Your rules for trading should always be implemented when using indicators.